شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط استفاده از خدمات بلاگینگو

شرایط و ضوابط

بند 1: پس از خرید محصول مدیریت محتوای بلاگینگو، کاربر مجاز است تا این محصول را بر روی یک دامنه (One Domain) نصب کند.

بند 2: کاربر می‌تواند قالب‌ها را به دلخواه خود تغییر دهد یا یک قالب ظاهری جدید طراحی و استفاده نماید.

بند 3: کاربر می‌تواند زبان محصول را به دلخواه خود ویرایش و ترجمه کند.

بند 4: کاربر می‌تواند محصول را با سایر محصولات خود ادغام کند. بعنوان مثال از بخش وبلاگ برای سایت خود استفاده نماید.

بند 5: در صورت تغییر نام دامنه شما، می‌توانید بدون باطل شده لایسنس، نام جدید دامنه را جایگزین کنید.

بند 6: کاربر نباید در کدهای هسته Backend تغییراتی اعمال کند که منجر به ابطال لایسنس گردد.

بند 7: کاربر نباید محصول را بدون اطلاع ناشر به سایرین بفروشد یا در سایت خود یا سایر مارکت‌ها جهت فروش قرار دهد.

استفاده از خدمات ارائه شده توسط بلاگینگو، به منزله مطالعه كامل و دقیق "شرایط و ضوابط" و مورد قبول بودن تمامی موارد فوق از سوی شما خواهد بود